NECABIO 2021: Využití nanovláken při detekci pachových stop

Informace z proběhlého satelitního mítinku Mezinárodní  konference NECABIO 2021 zaměřeného  na problematiku využití nanovláken při detekci pachových stop.

Ve dnech 29.7.- 30.7.2021 uskutečnil projektový  tým projektu s názvem „Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie“ (TL03000207) satelitní mítink při Mezinárodní konferenci NECABIO 2021 v prostorech penzionu Spojařka v Horním Podluží. 

V uvedeném termínu došlo k setkání  projektového týmu, který se zabývá problematikou využití nanovlákenných pachových snímačů při detekci pachových stop. 

Satelitní mítink měl za úkol  prodiskutovat  otázky dosavadního vývoje testování využitelnosti  nanovlákených materiálů v oblasti  trestní politiky státu při zajišťování pachových stop na místě činu, dále byly projednány problematiky využití stejných materiálů v oblasti detekování zvířat dle mezinárodní úmluvy  CITES a taktéž se vedla diskuze  k využití detekování pomocí nanovlákených pachových snímačů v oblasti omamných a psychotropních látek.

V této oblasti se již několik roků provádí testování biosenzorů, kdy testy mají za úkol potvrdit, zda jsou nanovlákenné pachové snímače schopny udržet pach osob, který bude ověřitelný za pomoci kynologických testérů. Testování probíhá více jak 10 měsíců s tím, že  na mítinku bylo konstatováno, že pachové stopy je možné nejenom uložit na pachový  snímač z nanovlákenných materiálů, ale že na tomto snímači je možné je, za specifických podmínek, udržet po dobu více jak 10 měsíců.

Uvedený projektový tým vede prof. Dr. Evžen Amler, CSc. a prof. Ing. Václav Krajník, CSc.