Covid a ochrana rizikových skupin

Čas chránit se před Covidem nepomine jen tak

Současná pandemie nemoci Covid-19 postupně, ale neúprosně napadá naší populaci v celosvětovém měřítku, a to s rychle rostoucím počtem úmrtí, především z rizikových skupin obyvatel. I když však napadne mladého a odolného jedince, u kterého může mít lehký průběh, zdaleka není dopad infekce zanedbatelný. Možná právě u mladého jedince je onemocnění covidem zrádnější, protože dosavadní věda ještě neví, zda se nemohou důsledky napadení především kardio-vaskulárního systému projevit s výrazným zpožděním, třeba i desítek let. Pokud je tedy možné se koronaviru vyhnout, udělejme to.

Na jaře se staly populární roušky s nanovlákny. Lidé, snad i mylně informovaní ze sdělovacích prostředků, věřili tomu, že nanovlákenná rouška je před novým koronavirem ochrání. Pravda je, že rouška z nanovlákenného filtru může být zhotovena tak, že přes velmi hustou síť Covid skutečně nepronikne.

Bohužel tato informace není dostatečná pro ochranný charakter celé roušky. Hustá síť sice nepropustí viry, ale vdechový odpor natolik naroste, že rouškou prochází vzduch každou netěsností, jenom ne přes filtr. Takový nanovlákenný filtr pak paradoxně ještě zhoršuje celkovou kvalitu roušky či masky, neboť člověk dýchá přes prakticky ničím nechráněné prostory.

roušky

Tým 2.LF UK, ČVUT a firem sdružených do klastru Nanoprogress roky pracuje na vývoji chytrých nanovláken. V reflexi na pandemii koronaviru byl vyvinut a nyní i certifikován filtr na bázi chytrých nanovláken, který efektivně chrání nejen okolí, ale také vlastního uživatele, přičemž umožňuje snadné dýchání, a to i při zvýšeném fyzickém výkonu.

Jak filtr s chytrým nanovláknem funguje?

nano filtr
Filtr z nanovláken s dezinfekcí - vnitřní část filtru

Filtr z chytrých nanovláken funguje na principu mechanického zachycování viru na povrchu v kombinaci s jeho inaktivací viru pomocí dezinfekce na bázi jódu, která je schválená Světovou zdravotnickou organizací pro boj s novým typem koronaviru. Konstrukce filtru pro mechanický záchyt je světově unikátní technologií, která umožňuje vysokou efektivitu záchytu snadno přesahující i více než 98% záchytu. Takový filtr ale přirozeně zvyšuje vdechový odpor, přestože je podstatně nižší než u klasických nanovláken srovnatelně efektivních při mechanickém záchytu.

Výzkum ale ukázal, že to není ani potřeba, neboť dezinfekce na bázi jódu virus navíc deaktivuje. O účincích jodovaného povidonu si můžete přečíst v několika vědeckých článcích (anglicky). Nanovlákenný filtr se regulovaným způsobem rozpadá díky vdechovanému a vydechovanému vzduchu, který obsahuje vodní páru. Dezinfekce se tak díky tomu dostane nejen na povrch nanovláken, které při kontaktu virus deaktivují, ale i do prostoru mezi maskou o uživatelem a též i na samotnou masku, která se tak dezinfikuje.